Autorzy

Janusz Antos – historyk i krytyk sztuki, kustosz w Bibliotece Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor wielu tekstów o sztuce i wzornictwie XX i XXI wieku.

dr Barbara Banaś – historyk sztuki, prowadzi Dział Ceramiki i Szkła Współczesnego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się zagadnieniami rzemiosła artystycznego XX wieku i współczesnego wzornictwa. Autorka monografii Krystyna Cybińska (2008), Zbigniew Horbowy (2009), Polski New Look. Ceramika użytkowa lat 50. i 60. (2011).

prof. zw. Paweł Banaś – historyk sztuki i kulturoznawca, kierownik Zakładu Problemów Kultury Artystycznej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych artykułów i książek poświęconych zagadnieniom rzemiosła artystycznego, zwłaszcza dziejom ceramiki i szkła, m.in. Polskie współczesne szkło i ceramika (1982), Szkło huty Niemen (1984), Secesja w zbiorach polskich (1987, 1999), Orbis Pictus. Świat dawnej karty pocztowej (2005).

Krzysztof Charewicz – historyk sztuki, zainteresowany polskim wzornictwem i architekturą XX wieku, szczególnie okresu po II wojnie światowej. Pracuje w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

prof. David Crowley – wykłada historię i teorię wzornictwa w Royal College of Art w Londynie. Jego ostatnie ksiażki to Cold War Modern: Design 1945–1970 (był również kuratorem wystawy pod tym samym tytułem w Victoria & Albert Museum) oraz Pleasures in Socialism: Leisure and Luxury in the Eastern Bloc (2010).

Anna Demska – etnograf, antropolog kultury, kustosz w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie. Zajmuje się polską tkaniną – unikatową i wytwarzaną seryjnie, ubiorem i modą oraz sztuką ludową i jej związkami z wzornictwem.

prof. Maria Dziedzic – pracownik Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autorka opracowań z zakresu metodyki i historii projektowania. Redaktor monografii Warsztaty Krakowskie 1913–1926 (2009).

prof. Czesława Frejlich – projektantka wzornictwa, profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, kurator wystaw, redaktor naczelna ogólnopolskiego kwartalnika „2+3D”.

Sylwia Giżka – projektantka grafiki użytkowej, wykładowca w Warszawskiej Szkole Reklamy. Autorka tekstów o dawnej reklamie i grafice użytkowej.

Agnieszka Kasprzak – historyczka sztuki specjalizująca się w rzemiośle arty­stycznym dwudziestolecia międzywojennego, złotnictwie historycznym i współczesnym jubilerstwie unikatowym.

dr Anna Kostrzyńska‑Miłosz – historyczka sztuki, zajmuje się historią rzemiosła artystycznego, szczególnie meblarstwa. Adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, redaktor „Biuletynu Historii Sztuki”. Działalność dydaktyczna na Wydziale Technologii Drewna SGGW oraz w Collegium Civitas.

prof. nadzw. dr hab. Marta Leśniakowska – historyczka sztuki, profesor w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Sztuki Nowoczesnej. Autorka 10 książek i wielu artykułów z zakresu sztuki nowoczesnej, jej teorii i krytyki.

Katarzyna Liwak‑Rybak – historyczka sztuki. Specjalizuje się w architekturze XX wieku i jej dekoracjach ceramicznych. Pracuje w Muzeum Pałacu w Wilanowie, współpracuje z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Realizuje wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt Olimpiada Artystyczna.

dr Krystyna Łuczak‑Surówka – historyczka sztuki i wzornictwa, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Anna Maga – historyczka sztuki zajmująca się polskim wzornictwem – szczególnie meblami i szkłem. Od 1994 roku kieruje Ośrodkiem Wzornictwa Nowoczes­nego Muzeum Narodowego w Warszawie, z którym związana jest od 1981 roku.

dr Zbigniew Moździerz – główny specjalista  ds. ochrony zabytków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Autor kilkunastu publikacji dotyczących stylu zakopiańskiego, podsumowanych w książkach Dom »Pod Jedlami« Pawlikowskich  (2003) i  Gmach Muzeum Tatrzańskiego (2005).

Monika Nowakowska – historyczka sztuki zajmująca się polską sztuką nowoczesną i współczesną oraz krytyką artystyczną (współpracuje z pismami „Spotkania z Zabytkami”, „Tygiel Kultury”, „Techne”). Pracuje w Dziale Sztuki Muzeum Miasta Łodzi jako kurator Galerii Mistrzów Polskich.

dr Anna Pelka – historyczka sztuki, pracownik naukowy Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium.

Marta Romanowska – historyk sztuki, starszy kustosz w Muzeum Narodowym w Krakowie. Twórca i długoletni kierownik Muzeum Stanisława Wyspiańskiego Oddziału MNK. Autorka wystaw i opracowań o Stanisławie Wyspiańskim. Starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

dr hab. Andrzej Szczerski – historyk sztuki, pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji poświęconych sztuce XIX i XX wieku.

Jan Trzupek – historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw, autor tekstów o sztuce nowoczesnej i wpółczesnej oraz o dizajnie. Pracuje w Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

st. kustosz dypl. Jadwiga Wielgut‑Walczak – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, założycielka i kuratorka Galerii Jednej Książki.

Wydawcy: 2+3D Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 19/1, 31-127 Kraków, www.2plus3d.pl,

oraz Fundacja Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków